Verneplanen
Fluefiske
Natur
Vil du vite mer?
- Fra matauk til sportsfiske
- Knockout for stortingsmann
- Gyrodactylus salaris
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se menyen til venstre

Vefsna er det største vassdraget i Nordland. Vassdraget består av store og små innsjøer og mange elver der Vefsna er selve hovedelva. Den naturskjønne elva er 163 km lang. Utspringet starter på grensen mellom Norge og Sverige i Børgefjell Nasjonalpark. Fra Simskardvatnet (877 moh.) i nasjonalparken renner elva gjennom kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva passerer Mosjøen før den renner ut i Vefsnfjorden hvor fjord møter fjell.

Børgefjell er en av kildene til Vefsna. Foto: Are Halse


 I Mosjøen møtes elv, fjord og fjell. Foto: Rafael Konieczny, Wikimedia

 

Den største sideelva til Vefsna er Svenningelva og kommer rennende inn fra sør ved Trofors. Svenningelva renner fra Store Majavatnet som er den største innsjøen i vassdraget. Det er flere elvemøter, men et av de mest spektakulære møtene er der hvor det grå brevannet fra Austervefsna møter det klare vannet fra Svenningselva.

Brevann fra Austervefsna møter vann fra Svenningselva. Foto: Are Halse

 

På Strekningen fra Trofors til Mosjøen renner elva i flere fosser og stryk. Troforsen, Fellingsfoss, Laksfors og Forsjordfoss er navnene på disse. Rett ved E6 ligger Laksfors, et 16 meter høyt fossefall, og en av de mest besøkte attraksjonene i Nordland. Det er bygd en 200 meter lang laksetrapp langs fossen for å hjelpe til for oppgang av laks i elva. Kommer du hit i juli og august kan du se ørret i alle størrelser som hopper og vil opp i laksetrappa.


Laksfors. Foto: Der Checkerboy, Wikimedia

 

Laksen vandrer opp elva for å formere seg. Store fosser er et hinder for at laksen kan gå opp i elva. Rundt 1870-1890 ble det laget flere forsøk på å bygge laksetrapper for å få laksen lenger opp i elva. Den på bildet er laget av tømmer og fungerte kun ved gunstig vannstand. Idag er det laget en av betong. Foto: Hartvig Huitfeldt-Kaas, Arkiv Norsk Skogmuseum


Historisk har Vefsna vært ei viktig lakseelv, men bestanden har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1970-talet. På grunn av dette har tallet på laks i elva gått kraftig ned og laksetrappa har vært stengt for at ikke gyrodactylus-smittet laks skal komme seg opp i vassdraget og spre parasitten.


 

 

Siden 2005 har Vefsna vært et verna vassdrag. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men andre verneverdiene skal også tas hensyn til. Vassdraget er en viktig del av et variert landskap som omfatter både fjell, dal, slette og utløp i fjord. Vefsna har mye uberørt natur og rikt naturmangfold. Friluftsliv og reindrift er viktige bruk.

 

I Øyfjellet som stiger opp over Mosjøen finnes en spennende kalksteinsgrotte. Er man i område og av det eventyrlystne slaget kan denne besøkes om man har med seg guide. Her er det skumle partier, åletrange passasjer, klatring og kryping, ei underjordisk elv, sjø og til og med en foss med tre meter fall.

Øyfjellsgrotta. Kilde: Naturlige Helgeland

 

Kilder: snl.no, nfk.no, Helgeland museum