Verneplanen
Fluefiske
Natur
Vil du vite mer?
- Fra matauk til sportsfiske
- Knockout for stortingsmann
- Gyrodactylus salaris
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Fra matauk til sportsfiske

Columbus oppdaget Amerika, det vet alle, men det er jo urettferdig, for det bodde jo noen der fra før. De opprinnelige oppdagerne, lokalbefolkningen (indianerne), de regnes selvfølgelig ikke med. På samme måte kan man si at det var engelskmennene som oppdaget sportsfiske i Norge. Selvfølgelig hadde lokalbefolkningen fisket i lange tider innen engelskmennene satte sine føtter i elva, men da var det matauk som var det viktigste.

Vefsna kunne være full av laks, og laksen ble fanget på de mest effektive måtene. Det vil si med garn, not og forskjellige former for kroker for å få laksen på land. Det var så mye laks at folk som arbeidet på gårdene hadde en egen klausul i arbeidsavtalen om at det ikke skulle være laks til middag mer enn fem dager i uka.

 


Kåre Fredlund, Martin Stilleberg og Eilif Øybakken viser fram noe av notfangsten, med nota som vi ser i bakgrunnen, ved Øverøya i Vefsn i 1923. Foto: Helgeland museums fotoarkiv.

 

På 1830-tallet kom de første engelskmennene til området omkring Vefsna. Engelskmennene fisket ikke for maten sin skyld. De fisket for spenningen, gleden og for tilfredstillelse i jakten på fisk. Ikke fisket de med not eller garn heller. De brukte smekre fiskestenger med flue – en fiskeform lokalbefolkningen aldri hadde sett før, og ikke hadde de særlig troa på at dette skulle funke, men de fikk snart se noe annet.

 

Rike engelskmenn med sans for naturopplevelser oppdaget Norge, og kom til Vefsnregionen på 1830-tallet. På 1860-tallet ble besøkene regelmessige, og de kom gjerne med hele familien. Foto: Helgeland museums fotoarkiv.

 

Det ble tatt store mengder med laks i Vefsna. Det beste året var i 1921. Da fisket engelskmennene 500 laks med en snittvekt på ca. 10 kg under Forsjordforsen. I tillegg fisket roerne ca. 100 laks. Det vil si at det ble fisket ca. 6.000 kg laks bare på denne ene fiskeplassen i Vefsna!


Oberst Cotton ble kanskje regnet som den største engelske laksefiskeren i Vefsna. I 1921 var det godt fiske, og Cotton fant da på at han skulle prøve å slå rekorden for antall laks fiska på én dag av en og samme fisker. Best til da i Norge var en engelskmann som, i en annen elv, hadde fisket 28 lakser på ett døgn.


De startet kl. 08.00. Karl Forsjord var roer, og i løpet av dagen fikk de 20 laks. De var godt i rute for å slå rekorden, og for å nytte tida godt ble en gjetergutt sendt for å beordre matservering ned ved elva. I løpet av natta ble rekorden slått. Klokken 08.00 lå det 32 lakser på Naustberget. Bare fire var under «gentlemans-grensa» på 4 kg. Dette skal være det beste fisket som er gjort i Norge.

 


Foto: Helgeland museums fotoarkiv.


Det engelske laksefisket i vefsnaregionen tok slutt rundt 1965, men det å fiske for glede og spenning med flue og nyte friluftslivet har de lært oss nordmenn. Sportsfisket har kommet for å bli.

 

Kilde: Helgeland museum