Verneplanen
Fluefiske
Natur
Vil du vite mer?
- Fra matauk til sportsfiske
- Knockout for stortingsmann
- Gyrodactylus salaris
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Gyrodactylus salaris

Vefsna hadde et eventyrlig fiske på 1800-tallet. Men lakseparasitten Gyrodactylus salaris satte en stoppet for eventyret.  

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris lever på lakseunger i ferskvann. Den er i underkant av en halv millimeter lang og fester seg i fiskens hud med små kroker. Parasitten lever hovedsakelig av finnene på fisken og spiser av fiskens hud. Sårene i fiskens hud blir raskt infisert med sopp og bakterier. Lakseungene blir så syke at de dør. Når nesten alle laksungene dør mange år på rad blir den lokale laksestammen nesten borte.

Parasitten spres veldig lett. Om man bruker for eksempel en kano i ei elv med lakseparasitten og så drar til den friske naboelva, kan man bringe smitten videre til dette vassdraget.

Gyrosmittede elver i Nordland. Kilde: Mattilsynet

 

I Vefsna ble parasitten innført omkring 1970 da fiskeyngel ble satt ut i vassdraget. I 2011-2012 ble rotenon, en naturlig plantegift, brukt til å utrydde alle lakseunger i hele vassdraget slik at parasitten ikke skulle ha noen å leve på og dermed dø ut. 300.000 liter rotenon har blitt helt ut i elva og millioner av fiskeliv har gått tapt for at villaksen igjen skulle få sjansen til å komme tilbake. Etter behandlingen ble det satt ut enorme mengder rogn, yngel og laksesmolt i elva.


I 2016 er lakseparasitten ikke registrert på nytt, og troligvis har behandlingen vært vellykket. Elvene i Verfsnregionen er fremdeles ikke friskmeldt, men under overvåkning. Laksestammen er på vei opp igjen. Kanskje det en vakker dag blir like bra med laks i elva som da engelskmennene kom for å oppleve det eventyrlige fisket på midten av 1800-tallet.

Her kan du se en kort film om lakseparasitten og finne alltid oppdaterte kart for smittestatus av Gyrodatylus salaris. Noen elver kan bli smittet og andre elver kan bli friskmeldte.  

 


Kilde:miljødirektoratet, mattilsynet
https://www.nrk.no/nordland/rotenon-kamp-til-en-halv-milliard-1.10987741