• Klåved vokser på sand og grus ved elver med varierende vannstand. Foto: Anders Bjordal/NVE.

 • Den langsmale elvebåten er framkomstmiddelet på altaelva. Foto: Anders Bjordal/NVE.

 • Bygda Masi under vårflommen i 2013. Foto: Anders Bjordal/NVE.

 • Motorferdsel på elvenakken er et problem. Foto: Anders Bjordal/NVE.

 • Foto: Gard Abrahamsen Eggesbø.

 • Noen ganger kan elva bli ganske stri. Foto: Gard Abrahamsen Eggesbø.

 • Elva ved Masi vinterstid. Foto: Anders Bjordal/NVE.

 • Elva renner gjennom Kautokeino. Foto: Gálaniitoluodda/Wikimedia.

 • Elvegjelet Sautso nedenfor altadammen. Foto: Glivi/Wikimedia.

 • Stemning ved altaelva. Foto: Glivi/Wikimedia.

 • Foto: Peter Van den Bossche/Wikimedia.

 • Minnesmerke. Foto: Carl Magnus Helgegren/Wikimedia

 • Gamle helleristninger av reinsdyr i Alta. Foto: Ahnjo/Wikimedia

 • Foto av samer og reinsdyr på snødekt vidde. Foto: DEXTRA Photo/Wikimedia