Kultur
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kongelig laksefiske
- Samebygda Masi
- Alta-kautokeino-striden
- Flom
- Isgang i Altaelva
- Elvesandjeger
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Samebygda Masi

Omtrent midtveis mellom Alta og Kautokeino finner du den samiske bosetningen Máze. Her bor det om lag 350 personer, som nesten alle er samer. Navnet på bygda kommer fra sideelva Mázejohkka.

Foto: Anders Bjordal/NVE

Bygda ble kjent på 1970-tallet langt utenfor Norges grenser da det ble planlagt å sette hele bygda under vann i forbindelse med vannkraftutbygging. Innbyggerne i Masi fant seg ikke i dette og dannet «Aksjonskomiteen mot neddemming av Masi» 15. august 1970. Anleggsfolkene ble møtt av demonstrerende samer med plakattekster som «vi kom først» og «vi flytter ikke». Den opprinnelige planen med å demme opp Altaelva ble derfor endret til et noe mindre prosjekt. De nye planene skulle føre til færre forflyttinger av samiske boplasser og mindre forstyrrelse av reinsdyr og laksefiske. Så bygda ble reddet, men senere har den vært preget av stor arbeidsledighet og synkende folketall.

 

Se demonstrasjonenen om Alta-saken i Masi 1970 her