Kultur
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kongelig laksefiske
- Samebygda Masi
- Alta-kautokeino-striden
- Flom
- Isgang i Altaelva
- Elvesandjeger
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flom

Vannføringen i Altaelva har blitt målt helt siden 1915 ved forskjellige målestasjoner. Det betyr at man vet mye om elvas naturlige svingninger i vannføring.

Det er lite vann i elva utover høsten og vinteren, men når vårflommen starter i mai og juni vokser elva betraktelig som følge av snøsmeltingen. Vannføringen er relativ jevn utover sommeren til september da det igjen begynner å bli vintertilstander i elva. Islegging av elva skjer normalt i løpet av november.


I Kautokeino har de som tradisjon å merke flomnivået på et brukar i Kautokeinoelva. Øverst er merket etter storflommen i 1968 og like under er merket etter flommen i 1973. I 1968 stod vannet helt opp til Kautokeino tettsted.

Vårflommen i 2005 kom ikke i nærheten av flomnivået i 1968. Foto: Hans Olav Nilsen

 

Flom i kautokeino våren 2005. Foto begge bilder: Gard Abrahamsen Eggesbø

Også i Alta kan vannet stå faretruende nært husveggene. Flommen våren 2013 var det den største vårflommen i Altaelva på 100 år. Det ble heldigvis ingen skader på boliger eller andre bygninger, men vannet fløt ut over store områder.

Også i Masi ble det gangske bløtt under flommen i 2013. Foto: Anders Bjordal/NVE