Grotter
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Engabreen
- Storglomfjordutbyggingen
- Nasjonalparken
- Grottene i Gråtådalen
- Flom og skred
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Beiarelva er en av Nordlands største elver. Elva springer ut fra Svartisens brepartier, renner gjennom Beiardalen og munner ut innerst i Beiarfjorden. Beiarelva er omringet av et vakkert og variert landskap. Her finner vi høye snø- og isdekte fjell i sør og vest og roligere fjell i øst. Flere store sideelver renner ut i elva og følger den på sin ferd gjennom dalen og ut mot havet. Mange av disse elvene kommer fra breer i området og fører med seg mye breevann. Vassdraget har også mange fosser som Høgfossen og Stornesfossen. I de nedre partiene er elva bred og renner stille.

 Beiarelva som slynger seg nedover dalen.


De største flommene i vassdraget har funnet sted om sommeren og høsten. Beiarelva er også kjent for dramatiske isganger. For å sikre elvebredden mot isens voldsomme skuringer er det bygd mange og kraftige sikringsanlegg langs elva. Selve Beiarelva er forholdsvis sterkt påvirket av vannkraft-utbygging og et takrennesystem i fjellområdene i sørvest fører vann over i Storglomvatnet som er magasin for Svartisen kraftverk.

Beiarelva er kjent for store og dramatiske isganger. Her ser du bilde av store mengder skruis som har hopet seg opp langs elva vinteren 1990.


Rundt omkring i området er det også mange grotter, spesielt i Gråtådalen. Grunnen til at vi finner så mange grotter i Nordland er at berggrunnen består av mye kalkstein og marmor. Den varierte geologien har gitt grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. Her finnes blant annet den sjeldne orkideen marisko.


 

 Hva med en tur innover i fjellet for å utforske de mange og spennende grottene som finnes her?

Elva er en storlakselv og vassdraget har gode oppvekstområder for laks, sjøørret og sjørøye. Særlig gjelder dette sideelver som Store Gjeddåga og Tollåga. Vassdraget er mye brukt i friluftsammenheng. Tollådalen og Tverrådalen er viktige innfallsporter til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det er mange kulturminner langs vassdraget og flere av disse er knyttet til spor etter samisk bosetting.