Grotter
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Engabreen
- Storglomfjordutbyggingen
- Nasjonalparken
- Grottene i Gråtådalen
- Flom og skred
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Engabreen

Engabreen ligger i Meløy kommune og er en brearm av Svartisen. Denne flotte brearmen med sine vakre omgivelser har vært et trekkplaster for turister i lang tid. Breen har en enkel adkomst og kan sees fra fjorden.

Etter 1910 har brearmen trukket seg kraftig tilbake, men i de siste femti årene har breen hatt flere framstøt. Norges vassdrags- og energidirektorat og Statkraft utfører årlig målinger av breens frontposisjon og massebalanse. Et tunellsystem går under breen og fører smeltevann til Svartisen kraftverk. Under Engabreen ligger også Svartisen subglasiale laboratorium.

Den vakre Engebreen som speiler seg i vannet! Denne brearmen fra Svartisen har vært et trekkplaster for turister i lang tid.

 

Svartisen subglasiale laboratorium
En tunellinngang, ved siden av bretungen, fører inn til brelaboratoriet som ligger under 200 meter av is. I brelaboratoriet kan forskere studere isens bevegelse og andre problemstillinger som kjemi i vann og is, erosjon fra isbunnens skrapinger over fjellet og vannets drenering under breen.