Grotter
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Engabreen
- Storglomfjordutbyggingen
- Nasjonalparken
- Grottene i Gråtådalen
- Flom og skred
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Storglomfjordutbyggingen

Beiarelva er ei regulert elv som er forholdsvis sterkt påvirket av vannkraftutbygging. I 1993 ble Storglomfjordutbyggingen gjennomført og Svartisen kraftverk ble satt i drift.

Et takrennesystem i fjellområdene overfører vann fra et stort antall bekker og elver. Vannet overføres til Storglomvatnet som er magasin for Svartisen kraftverk. Storglomvatnet er Norges største magasin i volum med ca. 3 500 mill. m3 og en stor steinfyllingsdam er bygd for å samle alt vannet. Kraftutbyggingen førte til mindre vann i elva og høyere vanntemperatur om sommeren. I dag er det meste av Beiarelva vernet mot videre utbygging.

 Storglomvassdammen er en steinfyllingsdam og har en høyde på 125 meter og en lengde på 825 meter.

 

Svartisen kraftverk
Før den store utbyggingen var Storglomvatnet magasin for Glomfjord kraftverk. I dag går alt vannet isteden til Svartisen kraftverk. Selve kraftstasjonen ligger inne i fjellet med adkomsttunnel fra Kilvik. Kraftverket fjernstyret fra driftsentralen i Korgen lenger sør i Nordland

Kraftverket hoveddeler består av overføringstunneler med ca. 50 bekkeinntak, magasin, dammer, inntak, tilløpstunnel, selve kraftstasjon med utstyr og utløpstunnelen til Nordfjorden. Svartisen kraftverk er en omfattende utbygging.

Her ser du inngangen til tunnelen som tar deg med inn til stasjonen.

I forbindelse med utbyggingen av kraftverket ble den 7 600 meter lange Svartistunnelen fra Fykanvatnet til Kilvik etablert. Dette var den gang Nord-Europas lengste veitunnel og inngår i kystriksveien. Svartistunnelen ble åpnet av Kong Olav 16. oktober 1986.