Grotter
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Engabreen
- Storglomfjordutbyggingen
- Nasjonalparken
- Grottene i Gråtådalen
- Flom og skred
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Nasjonalparken

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet i 1989 og går fra fjord til fjell gjennom flere ulike landskapstyper i Salten i Nordland. Den nordlige polarsirkelen går gjennom den søndre delen av parken. Nasjonalparken ligger i kommunene Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø.

Brevandring i nasjonalparken er en populær aktivitet.

Svartisen er den største isbreen i nordlige deler av Skandinavia og breen utgjør en stor del av nasjonalparken. Brearmene strekker seg helt ned mot fjorden flere steder. Svartisen består av to atskilte breer: Vestisen og Østisen. Vesterdalen, som skiller de to breene, ble isfri for kort tid siden. Brelandskapet inneholder elvesletter med sand- og leiravsetninger som er under stadig forandring av breelvene. I enkelte brevann kalver breen med dype drønn.

I sentrale deler av nasjonalparken preges berggrunnen mange steder av kalkstein. Gjennom årtusener har vannet trengt seg ned i sprekker i kalksteinen og tært opp og vasket ut utallige små og store grotter. Den kalkrike berggrunnen gir også et frodig og variert planteliv.

De eldste kulturminnene fra samenes bruk av fjellet er datert til 800-tallet. Her finnes gamle offerplasser, dyregraver og ledegjerder. Dagens tamreindrift har sine røtter fra 1500–1600-tallet.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark inneholder attraktive villmarksområder for friluftslivet. Det finnes organiserte tilbud om blant annet brevandring og grotting. For deg som vil vandre i fjellet, finnes en rekke merkede stier. Nasjonalparken har også fine ørret- og røyebestander. I noen av fjelldalene er det bra med elg, og enkelte år er rypebestanden stor.