Grotter
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Engabreen
- Storglomfjordutbyggingen
- Nasjonalparken
- Grottene i Gråtådalen
- Flom og skred
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flom og skred

Flommen som tok brua i 2010

”På selveste 17. mai ble brua i Tollådalen vasket av gårde av ei villstor Tollåga. Metertykke isflak lå strødd utover veiene i Tollådal, og veien ble vasket bort flere steder. Også Beiarelva viste krefter denne dagen, og rasket med seg et og annet på sin ferd, men klarte ikke å gjøre like stor skade”.

Etter at brua over Tollåga ble tatt av flommen ble i alt fire familier ble veiløse og i tillegg er en rekke hytteeiere berørt i øvre Tollådal. Dagene før 17. mai var også preget av store rasproblemer flere steder i Salten.

Se filmen da flommen tok brua, klikk her.

 

Beiarelva 1983 oversvømmelse på strand.


Store leirras ved Moldjord

Områdene rundt Beiarelva har også hvert utsatt for ras. Her kan nevnes det store leiraset på Moldjord i desember 1842 og leiraset 1. Påskedag i 1940 i Dalan på Moldjord. Leirraset i 1842 gjorde store ødeleggelser på jordveier og hus. I 1940 raste flere tusen kubikkmeter med leire rett ut i elva. En kort tid var elva tørr fra Dokmo og nedover, men så brøt elva seg vei mellom Slagøyra og Dokmo-landet. Begge disse skredene var kvikkleireskred.

Kvikkleire er en spesiell type leire som er avsatt i marint miljø. Da landområdene hevet seg etter siste istid ble saltet som binder leira sammen vasket ut av ferskvann. Dette har ført til at leira er ustabil og lett kan synke sammen eller rase ut ved belastning.