Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kvikkleire
- Noen flotte fiskefluer
- Norges verste flomelv?
- Flomkatastrofen i 1345
- Gamle flombilder fra 1940
- Flommen i 2011
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Gaula er Midt-Norges største elv. Vassdraget ligger i Sør-Trøndelag. Har du reist med bil eller tog fra Oslo til Trondheim er det Gaula som slynger seg gjennom dalen når du nærmer deg Trondheim. Tettstedet Støren er et naturlig knutepunkt. Her møtes Rørosbanen og Dovrebanen.

Foto: Axel Lindahl, Wikipedia

Støren stasjon ca 1885. Foto: Axel Lindahl, Wikipedia.

Øverst i vassdraget grenser Gaula til Glomma. Elva renner i en vid og åpen dalbunn. Dalen har bratte dalsidene som er kledd med granskog. Når elva nærmer seg Trondheimsfjorden er det store gråorskoger både langs elva og i liene. Elvemunningen er et fredet naturreservat på grunn av det rike fuglelivet.

 Foto: Jan Habberstad, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Gaula ved Rognes.

Gauldalen har noen av landets beste jordbruksarealer. Jorda består av marin leire. Leira ligger igjen etter siste istid da havet dekket store deler av områdene rundt Trondheim.

Foto: Per Einar Faugli, NVE

Jordbruksområdene i Gauldalen.

Gaula regnes som Norges nest beste lakseelva etter Tana i Finnmark. Årlig fiskes mellom 20 og 30 tonn laks og sjøørret i elva. Laksen går opp til Eggafossen. Lengere kommer den ikke for fossen er umulig å passere.