Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kvikkleire
- Noen flotte fiskefluer
- Norges verste flomelv?
- Flomkatastrofen i 1345
- Gamle flombilder fra 1940
- Flommen i 2011
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Gamle flombilder fra 1940

Her kan du se flere bilder av hvordan det var under og etter flommen i Gaula i 1940.

 

Alle foto: NVE

Kvål skole under flommen og etter flommen.

 

Vannstanden under flommen var usedvanelig høy. 

Etter flommen var det store ødeleggelser.