Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kvikkleire
- Noen flotte fiskefluer
- Norges verste flomelv?
- Flomkatastrofen i 1345
- Gamle flombilder fra 1940
- Flommen i 2011
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Kvikkleire

Gauldalen har noen av landets beste jordbruksområder. Jorda består av marin leire. Leira ligger igjen etter siste istid da havet dekket store deler av områdene rundt Trondheim. Noen steder er det fare for leireskred.

Gaula renner gjennom et område med kvikkleire. Her er det fare for kvikkleireskred. Kvikkleira kjennetegnes ved at den plutselig kan gå over fra å være fast til å bli flytende. Det betyr at områder kan synke sammen eller rase ut uten forvarsel.

 

Foto: NVE

Kvikkleireras i Rissa 1978. Kan Gauldalen oppleve det samme?

Leire er finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm. Det spesielle med kvikkleira er at vannet mellom leirpartiklene er saltholdig. Saltet binder partiklene sammen. Når saltet vaskes ut eller kvikkleira blir utsatt for store krefter som for eksempel graving fra elva, kan kvikkleira kollapse. Vi får da en tyntflytende leirsuppe.

Leira ble dannet i slutten av siste istid da områdene rundt Trondheim lå under vann. Leirpartikler ble avsatt i havet. Saltet i havvannet fungerte som lim mellom leirpartiklene. Landhevinga har gjort at det som før var havbunn i dag er tørt land.

Kvikkleire er en helt spesiell type leire som finnes i Norge, Sverige og Canada. I denne reportasjen (NRK) ser du hva som gjør kvikkleira helt spesiell!