Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kvikkleire
- Noen flotte fiskefluer
- Norges verste flomelv?
- Flomkatastrofen i 1345
- Gamle flombilder fra 1940
- Flommen i 2011
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Norges verste flomelv?

Gaula er fra gammelt av kjent som en av landets verste flomelver. Historien kan vise til både store og plutselige flommer.

Gaula er en elv der vannstanden går fort opp og ned. Flommene kommer fort, men de går også raskt tilbake. De plutselige flommene skyldes at vassdraget ikke har innsjøer. Et vassdrag med mange og store innsjøer vil nemlig temme elva slik at endringene blir mindre. Gården Volløya under flommen i 1940 er et eksempel hvor fort vannstanden kan stige. Flommen kom så raskt at folkene på gården måtte flykte opp i 2. etasje for å redde seg unna flomvannet.

Hver vår opplever Gaula flom. De fleste flommene i Gaula kommer i mai eller juni og skyldes snøsmelting. I perioder med kraftig og langvarig regn vil elva også flomme over. De største flommene i vassdraget er regnflommer på sommeren eller høsten.

Foto: Gaula når det ”vanlig” flom. Foto: NVE.

Flommen i 1940 er den største flommen som er målt i Gaula. Katastrofeflommen skyldes rekordstore mengder med regn. I 1940 ble flomrekorden fra 1918 forbigått. På bildet fra Hovin stasjon kan du se hvor høyt vannet stod. Da Vesleofsen herjet på Østlandet i 1995 var det flom i Gaula. Flommen Storofsen i 1789 ga også stor flom i vassdraget.

Foto: NVE

Foto: Flommerke på Hovin stasjon både 1918 og 1940. Foto: NVE.