Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kvikkleire
- Noen flotte fiskefluer
- Norges verste flomelv?
- Flomkatastrofen i 1345
- Gamle flombilder fra 1940
- Flommen i 2011
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Flomkatastrofen i 1345

I 1345 ble Gauldalen i Sør-Trøndelag rammet av et stort ras og en flomkatastrofe. Flomkatastrofen er Norges verste naturkatastrofe hvis vi regner tap av menneskeliv. Rundt 500 mennesker omkom. Samtidig ble 48 gårder og flere kirker ødelagt.

Historien forteller at det hadde vært en våt sommer og høst. I september regnet det så mye at bakken gynget bare man gikk på den. Husdyra var urolige, og Gaula var stor og brun. Mon tro om noen skjønte hva som var i ferd med å skje?

Først gikk det et stort skred ved tettstedet Støren. Hele dalsiden gled ut. Leire og jord fylte opp Gauldalen og laget en stor dam. Dammen var over 30 meter høy. Bak dammen samlet det seg en stor innsjø.

Foto: NVE

Helt til venstre i dette bilde tror man raset gikk. Foto: NVE.

De som bodde lengre ned i dalen opplevde at det ble mindre og mindre vann i Gaula. Tilslutt var hele Gaula borte! I mellomtiden vokste innsjøen bak dammen. Til slutt var sjøen full. Vannet presset på, og elva brøt gjennom demningen. En stor flodbølge brøt seg fram nedover Gauldalen. Rundt 500 mennesker ble tatt av flommen. 48 gårder og flere kirker ble ødelagt.

Foto: Norsk Skogmuseum.

Flommende vannmasser. Foto: Norsk Skogmuseum.

Idag bor flere tusen mennesker der flommen fosset nedover Gauldalen. Kan en slik flom skje igjen? Forskerne mener at sjansen for det er liten. Katastrofen i 1345 var helt spesiell med raset, dammen og flodbølgen. I dag har vi også muligheten til forberede oss bedre, slik at ingen mennesker er på elvesletta hvis flomvannet kommer. 

 

Kilder:

Flomkatastrofen i 1345, Kåre Rokoengen (NTNU), GEO April 2002

Skredulykker i Norge, Astor Furseth, Tun Forlag (2006)