Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Glomma er Norges lengste og mest vannrike elv. Den renner i gjennom 4 fylker og ca 30 kommuner på sin mer enn 600 km lange ferd til havet ved Fredrikstad.

Selve starten på Glomma finner vi ved det lille bekkesildret som renner ut fra Mustjernet i Tydal. Vannet fra Mustjernet renner etter hvert ut i innsjøen Aursunden som kanskje de fleste forbinder med starten på Glomma.

Fra Røros til Elverum renner Glomma gjennom Østerdalen. Sideelvene Atna, Folla og Rena kommer til underveis. Østerdalen preges av rolige landskapsformer og avrundede fjell. Dalføret er for det meste dekt med furuskog.

 Foto: Arne Hamarsland, NVE

Atnbrufoss med mølle og sagbruk. Atna kommer fra fjellområdene ved Rondane og er en av Glommas sideelver.

Fra Elverum og sørover renner Glomma stilleflytende gjennom Solør. Dalen blir bredere og elveslettene er gode jordbruksområdet. Ved festningsbyen Kongsvinger svinger elva brått. Du har kanskje hørt om Glommas kne? Det er små høydeforskjeller i terrenget, og når det er stor flom i Glomma renner vannet fra Glomma inn i Vingersjøen og videre over til Sverige.

I Akershus renner Glomma ut i sjøen Øyeren. Videre nedover ligner Glomma nå mer på en flod enn en elv. Gudbrandsdalslågen, Mjøsa og Vorma har for lengst sluttet seg til Glomma. Ved Fredrikstad er vi ved veis ende. Her møter Glomma havet.

Foto: Chris Nyborg, Wikipedia

Brua over Glomma i Fredrikstad

Glomma har en lang historie å fortelle både når det gjelder tømmerfløtning, vannkraft og flommer. Glomma er også den elva som har flest fiskearter.