Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Fisk i Glomma

Her kan du se bilder av de vanligste fiskeartene i Glomma.

Glomma er Norges lengste og mest fiskerike elv. Nesten alle norske fiskearter i ferskvann finnes i Glomma. Det er flest fiskearter på de sakteflytende strekningene syd for Elverum og ned til Sarpsborg. Her er gjedde, abbor og mange arter av karpefisk vanlig. Nord for Elverum har Glomma mange stryk der ørret og harr er vanlige fiskearter. Glomma er en populær fiskeelv både sommer og vinter.

Alle artene kan du se i akvariet på Norsk Skogmuseum på Elverum.

Ørret:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Røye:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Sik:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Harr:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Abbor:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Ørekyt:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Lake:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Gjedde:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 
Mort:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Hork:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Brasme:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Krøkle:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Vederbuk:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Gullbust:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 
Karuss:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Ål:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Gjørs:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Asp:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

 Flire:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 

Sørv:

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum