Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Jutulhogget

Det finnes flere sagn fra Jutulhogget. Uvennskapet mellom Rendalsjutulen og Alvdalsjutulen er en av fortellingene. Men historien om da Glomma tok veien over fjellet har selvsagt også en naturlig forklaring.

Da istiden gikk mot slutten ble det dannet en enorm innsjø nord i Østerdalen av alt vannet som smeltet. Denne sjøen blir kalt Nedre Glomsjø. Den dag i dag kan du se litt av stranda til Nedre Glomsjø høyt oppe i fjellsidene i Østerdalen. Sjøen var ti ganger så stor som Norges største innsjø Mjøsa. Sjøen strakte seg fra Barkald sør for Alvdal til nord for Røros. Isen i dalene stengte for vannets naturlige vei sørover. Glomma rant derfor nordover og ut i Trondheimsfjorden.

For ca 10 000 år siden inntraff den største naturkatastrofen i Østerdalen siden istiden.
Da brast isdemningen og Nedre Glåmsjø fosset ut østover over Barkaldkjølen og gravde ut det velkjente Jutulhogget. Enorme mengder med stein, grus, sand og leire ble fraktet med de ville vannmassene og ble liggende igjen i Rendalen og videre sørover helt ned på Romerike nord for Oslo.

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Her ser du Jutulhogget. Til høyre er Glomma. Den gangen sprekken i fjellet ble laget lå det en stor is i Østerdalen. På slutten av istiden gikk isen i Rendalen (til venstre) i stykker. Da fosset vannet over fjellet og gravde ut Jutulhogget. I løpet av noen dager var alt over.

Vi vet at de første nordmenn bodde langs fjorder og vassdrag. Sannsynligvis har denne flommen utslettet de steinaldersamfunnene som lå i dens vei.

Foto: OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum
 På bildet kan du se inn i Jutulhogget fra Rendalen. Det er nær 2.5 km langt og 240 meter dypt.