Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Nordre Øyeren

Nordens største delta og hundrevis av fugler!

Der elvene renner ut i innsjøer eller i havet vil vannstrømmen gå saktere. Da vil jord, leire og sand som elva har tatt med seg synke ned på bunnen. Etter lang tid vil det bli grunt utenfor munningen. Dette kaller vi et delta.

Elvene Glomma, Leira og Nitelva renner ut i Nordre Øyeren. Disse elvene har gjennom flere tusen år bygget opp det største deltaet i Norden. Fra utløpet av Glomma kan du følge deltaet flere kilometer utover i innsjøen. Denne deltasletta består av øyer med ulike størrelser, viker, kanaler, råker, evjer og laguner. Denne naturen danner grunnlag for at mange ulike dyr og planter kan leve der. I deltaet finnes 24 forskjellige typer fisk. Det er Norgesrekord! Og 240 forskjellige fugletyper er sett der.

Foto: Jon Markussen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Wikipedia

Deltaet i Nordre Øyeren sett fra lufta.

Allerede i 1975 ble deltaet fredet fordi det er et viktig område for plante og dyreliv. Det er særlig viktig for trekkfugler som trenger et sted å hvile og spise før de reiser videre.

Foto: HBD, Wikipedia

Laksanda liker seg godt i Øyerens delta. Det er lett å se forskjell på hannen og hunnen. Hannen har mørkegrønt hode, mens hunnen har brunlig.