Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Vannkraft

I rennende vann er det sterke krefter. I Glommavassdraget lages nesten 10% av all vannkraft i Norge.

Kreftene i rennende vann er utnyttet med stor oppfinnsomhet opp gjennom tiden. Elvene har blitt brukt til å fløte tømmer, drive kornmøller, slipesteiner og sager ved hjelp av vannhjul. Etter hvert ble det bygd kraftverk for å produsere elektrisitet. I Norge har vannkraften hatt ekstra stor betydning fordi vi bor i et land med mange fosser og stryk.

Når vannet strømmer gjennom turbinene i kraftverket omdannes energien i vannet til elektrisitet. Rendalen, Skjefstadfoss, Rånåsfoss, Vamma, Solbergfoss, Kykkelsrud og Sarpsfossen er noen av kraftverkene langs Glomma. Energien overføres ved hjelp av kraftledninger, og kan derfor benyttes på andre steder enn der hvor energikilden er.

 Foto: Kai Fjeldstad, GLB

Rånåsfoss kraftverk i Glomma.

Om vinteren når behovet for strøm er størst er det lite vann i Glomma. For å kunne lage mer strøm om vinteren er det bygd demninger. Vann samles opp i store innsjøer eller magasiner om høsten, og brukes til å lage strøm om vinteren. Magasinene har lite vann på slutten av vinteren. Derfor er det god plass til vannet fra flomstore elver om våren. Ved å samle opp vann i magasinene før det slippes videre kan flommen gjøres mindre.

Foto: Arne Trond Hamarsland, NVE

Raudalsdammen i Øvre Otta. Dammen holder vannet tilbake. Om våren er det lite vann i magasinet. Magasinet fylles opp gjennom sommeren og høsten.