Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Tømmerfløting
- Fisk i Glomma
- Elvas navn
- Jutulhogget
- Vannkraft
- Lillestrøm
- Nordre Øyeren
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Lillestrøm

Lillestøm kalles også flisbyen ved Øyeren. Byen vokste fram som følge av veksten i sagbruksindustrien.

Lillestrøm er en by i Skedsmo kommune i Akershus fylke. Byen ligg to mil øst for Oslo ved Nitelvas utløp i Øyeren. Lillestrøm har navnet etter gården Lille Strøm. Det var den første stasjonen på jernbanen som åpnet mellom Christiania (Oslo) og Eidsvoll i 1854.

Tømmerfløting og sagbruk er årsaken til at Lillestrøm vokste fram. Tømmer ble hver vår fløtet nedover Glomma. På Fetsund Lenser ble tømmeret sortert, og stokkene som hadde kjøpere i Lillestrøm ble sendt til sagbrukene. Resten av tømmeret ble buntet og transportert med båt over Øyeren.

Lillestrøm fikk etter hvert tilnavnet Flisbyen etter alle sagbrukene som ble bygget her utover på 1800-tallet. Da de første dampsagene startet opp opplevde Lillestrøm en eksplosjonsartet økning i folketallet på grunn av sagbruksindustrien. I 100 år var trelastindustri og jernbane de viktigste næringene i Lillestrøm.

 Foto: Norsk Skogmuseum, Arkiv. Scannet postkort

Tømmerlager og sagbrukene i Lillestrøm. Scannet postkort.

Deler av Lillestrøm er bygget på områder uten fast bergrunn. Der ble bygningene satt på pilarer som var ført 2-3 meter ned i bakken. Beliggenhet ved Nitelva og Øyeren gjorde Lillestrøm flomutsatt. De mange oversvømmelsene gjorde det derfor praktisk at husene stod på pilarer. Man slapp å få kjelleren full av vann, og man kom under huset for å rydde opp etter flommen. Den upålitelige grunnen førte etter hvert til mange problemer. Husene ble skakke, og det hendte at de ramlet ned av pilarene. (Kilde: Gamle hus i Lillestrøm, Skedsmo kommune 1988)