Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

For noen er Gudbrandsdalen Norges vakreste dal. Dalen er frodig med fjelltopper på begge sider. Helt fra vikingetiden har hovedveien mellom Oslo og Trondheim gått gjennom Gudbrandsdalen. Turisttrafikken er stor. Både E6 og Dovrebanene går gjennom dalen. Gudbrandsdalen ligger i Oppland fylke.

Gudbrandsdalen er et av de store dalførene på Østlandet. Gudbrandsdalslågen – eller bare Lågen som elva også kalles - renner gjennom dalen. Lågen starter ved utløpet av Lesjaskogsvannet og renner ut i Mjøsa ved Lillehammer. Lågen er en del av Glommavassdraget.  Vannet som renner i Lågen vil før eller senere renne ut i havet ved Fredrikstad.

Foto: Kari Nesdal, Lillehammer kommune
 

Gudbrandsdalslågen renner ut i Mjøsa. Langs Mjøsa er det mange fine badeplasser.

Landskapet i Gudbrandsdalen er frodig og variert.  Dalbunnen er vid og liene er bratte. Langs elva og oppe i dalsidene ligger gårdene på rekke og rad. Dalen er kjent for sine mange og flotte gårder. Gårdene i Gudbrandsdalen har også sterke setertradisjoner. Det var budeia Anne Hov som i sin tid oppdaget Gudbrandsdalsosten på Solbråsetra ved Gålå. I tillegg til husdyrhold og gress- og kornproduksjon har fisken i Lågen vært en viktig ressurs gjennom tidene.

Foto: Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Oppland

Gudbrandsdalen er en levende dal med lange tradisjoner. Jordbruk er fremdeles en viktig levevei. Sel i Gudbrandsdalen.


Gudbrandsdalen har mektige fjellområder rundt seg. Både Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell omkranser dalen. Sideelvene Otta, Sjoa og Vinstra renner ut i Lågen. De har gitt hvert sitt tettsted ved Lågen navn. Elvene kommer fra fjellområdet Jotunheimen i vest. Derfor kommer flomvannet om våren senere her enn i andre deler av vassdraget.

Foto: GLB, ukjent

Her renner elva Otta ut i Gudbrandsdalslågen. Tettstedet heter også Otta.


Lågen er et typisk innlandsvassdrag. Det betyr at det kommer snøsmelteflom hver vår. Snøsmelteflommen er som regel større enn flommene som skyldes regn. Storofsen i 1789 er et unntak. Flommen kom sent i juli og skyldes kraftig og langvarig regn. Storofsen rammet Gudbrandsdalen ekstra hardt.

Foto: Arne Trond Hamarsland, NVE

Flommende vannmasser.