Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Grønne Lågen

Om sommeren har Gudbrandsdalslågen grønn farge. Årsaken til dette finner du i fjellområdene i Jotunheimen!

Otta er en av Gudbrandsdalslågens sideelver. Ottavassdraget favner blant annet fjellområdet Jotunheimen. I Jotunheimen ligger mange av Norges høyeste fjell. Galdhøpiggen på 2469 meter er det høyeste. Jotunheimen ligger så høyt at det har blitt dannet isbreer. Det skjer når det over lang tid har vært slik at snøen som faller om vinteren ikke rekker å smelte om sommeren.

Manuel Werner, Wikipedia

Utsikt over Jotunheimen. Bildet er tatt fra Galdhøpiggen.
 

Når snøsmeltingen blir mindre utover sommeren, fortsetter breene å smelte. Smeltevannet fra breene har med seg breslam og leirpartikler. Leirpartiklene holder seg svevende i det rennende vannet. Sollyset treffer leirpartiklene som sender sollyset tilbake. Det er grunnen til at vannet fra breer får grønn farge.

Foto: Arne Trond Hamarsland, NVE

Grønne Otta! Bildet er tatt tidlig på høsten da smeltingen fra breene er stor.
 

Tettstedet Otta har fått sitt navn fra elva Otta. Det er her elva renner ut i Lågen. På sommeren møtes det grønne vannet fra Otta og det blå vannet i Lågen. Lågen kommer fra fjellområder nesten uten breer. Vannmassene blandes, og fra Otta til Lillehammer har Lågen den typiske grønne fargen. Fargen er et sikkert tegn på at det finnes breer i vassdraget.
 

Når Lågen renner ut i Mjøsa blir vannmassene nesten stillestående. Da synker leirpartiklene etter hvert til bunns, og grønnfargen i vannet forsvinner.