Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Kvam, 2011 og 2013

Innbyggerne i Kvam har vært uheldige og blitt utsatt for to store flommer med bare to års mellomrom. Etter begge flommene ble det store ødeleggelser.

 

Tettstedet Kvam ligger i dalbunnen ved Gudbrandsdalslågens bredd. Fra fjellet ovenfor tettstedet renner små bekker og elver fra fjellet og ned i Lågen. Veikleåa er vanligvis en beskjeden sideelv til Gudbrandsdalslågen. Mesteparten av nedbøren på fjellet ved Kvam havner tilslutt i denne elva, uten at vannet først samles i innsjøer som forsinker avrenningen. Derfor, ved store nedbørsmengder, kommer alt vannet samtidig ned i elva. Store vannmasser og jordskred fra skråningene gjør at elva fort graver seg nye løp og skaper store ødeleggelser.


Begge skadeflommene i Kvam skyltes langvarig regn.

 

Pinseflommen i 2011


Langvarig regnvær gjorde at mange mindre elver ble store, fossende stryk. Svært mange veier ble ødelagt. Jernbanelinjen ble også ødelagt. Norge var nesten delt i to noen dager da det var vanskelig å komme seg igjennom både Østerdalen og Gudbrandsdalen. I tillegg gikk det flere skred.


På filmen kan du se hvordan det så ut under flommen i Kvam.


Bygda Kvam er bygd på avsetninger av løsmasser (jord og stein som ikke er fast fjell) etter tidligere store flommer. Flommer som den i 2011 kalles 100-årsflom siden man regner med at det er 1 % sjanse for at så store flommer kommer årlig. Derfor bygde folk opp husene sine på samme stedet, selv om de nylig var tatt av flommen. Så begynte det å regne i mai 2013…

 

Flom igjen i 2013


Etter en kald vinter og sen vår kom 22. mai med tett regnvær. I bakken var det fremdeles frost og jorda var ellers svært våt så vannet kunne ikke sige ned i jorda, men rant oppå. Igjen vokste sideelvene seg store og tok med seg jord, stein og grov nye elveløp.


Igjen truet flom og løsmasser hus og hjem til menneskene som nylig hadde bygd opp husene sine. 200 beboere i Kvam sentrum måtte evakueres, og veier og jernbanelinjer ble ødelagt.

 

Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no