Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Stor-Ofsen

I 1789 ble Gudbrandsdalen rammet av en stor flom som har fått navnet Stor-Ofsen. Flommen ruver øverst på flomsteinene både i Gudbrandsdalen og i Østerdalen.

I juli 1789 ble Gudbrandsdalen og områdene omkring rammet av et vedvarende regnvær. I 14 dager skyllet regnet ned. Elvene vokste. Marka var mettet av vann og skredene gikk nedover dalsidene. Hus og jorder, utmark og skog ble ført ut i Lågen. Mange trodde dommedag var kommet. 22. juli var flommen på sitt største. Det sies at elvene gikk tykke som velling. I den stride strømmen fløt dyr, hus, tømmerstokker og trær om hverandre. Så ble det opphold og etterhvert klarvær. Flommen var på vei tilbake. Nå gikk det opp for folk hvilken enorm naturkatastrofe som hadde rammet dem.

Skadene i Gudbrandsdalen var mye større enn i Glomma som også opplevde storflom. Grunnen er blant annet at flere av gårdene i Gudbrandsdalen lå oppe i de bratte dalsidene. Flere av menneskene som ble drept i Gudbrandsdalen ble tatt av jordras. Kildene sier at 1000 husdyr og 78 menneskeliv gikk tapt.

Mange mistet gården sin under flommen. Sult og nød kunne bli resultatet når gårder går tapt. For mange ble utvandring til Bardu og Målselv i Troms en løsning. Der var det god plass for oppbygging av nye gårder. 15 000 mennesker flyttet fra Østlandsområdet til Troms som følge av flommen.

Flommen i 1789 var først og fremst en regnflom. Mye regn og sen teleløsning førte til at jorda ble bløt. I juli var det og uvanlig varmt og sterk snøsmelting i fjellet. Juli er et uvanlig tidspunkt for flommer på Østlandet. Vanligvis er det vårflommer som skaper høy vannstand og oversvømte områder.
 

Kilde:
Utstillingen Stor-Ofsen 200 år. Storflommen 1789. Tekst: Magne Rugsveen, Norsk Skogmuseum