Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Moksa

Tretten sentrum var i fokus under flommen i 1995. Hvordan kan man hindre at elva Moksa igjen brøyter seg vei gjennom tettstedet i Gudbrandsdalen?

Under flommen i 1995 ble tettstedet Tretten i Gudbrandsdalen hardt rammet. Moksa tok nytt løp gjennom Tretten sentrum og gjorde voldsomme skader. Elva Moksa renner i bratt terreng ned mot Gudbrandsdalslågen. Den flomstore elva hadde enorme krefter der den buldret nedover dalsiden. 

Foto: Hallvard Berg, NVE

Tretten sentrum rett etter flommen i 1995.
 

Etter flommen ble skadene på hus og bygninger rettet opp. Samtidig måtte Tretten sikres slik at Moksa ikke endrer løp og ødelegger tettstedet ved neste flom. Det ble bygget en renne i betong i det gamle elveleiet. På denne måten tvinges Moksa til å følge sitt opprinnelige løp. Nederst i renna er det bygget et basseng. Bassenget er laget for å ta bort noen av de enorme kreftene i den bratte elva.

Foto: Arne Trond Hamarsland, NVE
 

Betongrenna holder elva Moksa på plass!


I Bekkeverkstedet på Norsk Skogmuseum på Elverum kan du se en modell av det arbeidet som ble gjort langs Moksa etter flommen i 1995. Her er det laget en modell av både betongrenna og bassenget. I Bekkeverkstedet kan du studere kreftene i rennene vann. Du kan også lære hvordan vannet har formet landskapet vårt. 

Foto: Arne Trond Hamarsland, NVE

Bekkeverkstedet på Norsk Skogmuseum. Lek og lær med vannets krefter!