Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Stor-Ofsen
- Flåklypa
- Ottaflommen
- Skibladner
- Grønne Lågen
- Selsmyrene
- Moksa
- Kvam, 2011 og 2013
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Ottaflommen

Gudbrandsdalslågen har som regel to flomtopper i løpet av våren og sommeren. Begge flommene skyldes snøsmelting.

Hver vår er det flom i Gudbrandsdalslågen – eller bare Lågen som elva også kalles. Snøsmelting er den viktigste årsaken til at vannføringen i elva øker. Først kommer flommen fra de østlige og nordlige delene av vassdraget. Flomtoppen kommer vanligvis den første uken i juni.

Foto: GLB, ukjent

Flommen Vesleofsen skapte oversvømmelser i Gudbrandsdalen. Flommen skyldes både snøsmelting og mye regn.


Ved Sankt-Hans kommer en ny flom fra de vestlige delene av vassdraget. Flommen kalles Ottaflommen. Det er sideelven Otta som bringer flomvannet sitt ut i Lågen. Otta er Lågens største sideelv. Ottaflommen kommer seinere fordi snøen i fjellområdene rundt Jutunheimen ligger lenger enn snømassene i resten av vassdraget.
 

Foto: Ketil Sandviken, GLB

 Flom og oversvømmelse i Otta.