Kanaler og sluser
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Haldenkanalen
- Flommen i 2000
- Hva er en sluse?
- Engebret Soot
- Edelkreps og signalkreps
- Hva er krepsepest?
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Haldenvassdraget ligger langs grensen til Sverige og består av mange store innsjøer bundet sammen av korte elvestykker. Vassdraget har en samlet lengde på 137 km. Et landskap bestående av skog og åser sammen med jordbruk og bosetting preger området. Vassdraget har tidligere ligget under den marine grense og området er derfor gammel havbunn. 

Haldenvassdraget er ikke er spesielt mye utsatt for flom, men problemer med oversvømmelse av jordbruksjord er likevel et kjent fenomen. Høsten 2000 ble vassdraget rammet av en større flom. Flommen gjorde stor skade og det var en dramatisk tid før nedbøren endelig stanset.

Rødnessjøen sett fra Ørje. Foto: Jørn A. Fjeld

En reise fra vassdragets begynnelse ved Flolangen i Nes til utløpet i havet ved Halden har store variasjoner. Her finner vi et rikt plante, fugle- og dyreliv og et vassdrag med mange arter av ferskvannsfisk. Den sterkt trua edelkrepsen finnes også her. Dette er en art som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på.

Haldenkanalen er den eldste kanalen i Norge. Haldenvassdraget ble kanalisert for å lette transporten av tømmer fra de store skogene i Norge og i Sverige. Haldenkanalen består av tre sluseanlegg. Disse er Ørje, Strømfoss og Brekke sluser. Brekke sluser er Nord-Europas høyeste sluseanlegg med en samlet løftehøyde på 27 meter.

Underholdning ved Ørje sluser. Foto: Vidar Østenby

Til sammen har 25 dampbåter gått i vassdraget. DS "Turisten" er Haldenkanalens Dronning. Hun gikk som passasjer- og godsbåt i kanalen fra 1887 til 1963. I 1967 ble skroget til båten senket i Femsjøen. 30 år senere så DS «Turisten» på nytt dagens lys, da skroget ble hevet. Båten har gjennomgått en fullstendig restaurering. Den originale dampmaskinen er montert på plass og gjør båten til et flytende teknisk museum.


Feiring av Dronningens hjemkomst ved Ørje sluser i 2009. Foto: Beateus