Kanaler og sluser
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Haldenkanalen
- Flommen i 2000
- Hva er en sluse?
- Engebret Soot
- Edelkreps og signalkreps
- Hva er krepsepest?
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Flommen i 2000

Haldenvassdraget er et vassdrag som ikke er spesielt mye utsatt for flom, men problemer med oversvømmelse av jordbruksjord er likevel et kjent fenomen.

Høsten 2000 ble Haldenvassdraget rammet av den såkalte hundreårsflommen. Målestasjonene i Ørje og Strømfoss har målinger tilbake til 1883. Disse hadde aldri tidligere målt så mye regn på en måned som i oktober 2000. I Tistedal måtte man gå tilbake til 1909 for å finne en større registrert vannføring. Flommen gjorde stor skade og det var en dramatisk tid før nedbøren endelig stanset.

Ved Borgfoss ble det bygd voller av sandsekker for å hindre flommen i å ødelegge veien og bebyggelsen inntil fossen. Bombrua stod også i fare for å bli revet ned av vannmassene.Ved Skolleborg Mølle i Aremark måtte produksjonen av kraftfor stanse da produksjonsapparatet ble stående under vann. Ved Ørje gikk Ørjefossen flomstor og vannet trengte seg inn i kjelleren på husene på nedsiden av fossen. 

   Flom i Haldenvassdraget. Foto: NVE