Kanaler og sluser
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Haldenkanalen
- Flommen i 2000
- Hva er en sluse?
- Engebret Soot
- Edelkreps og signalkreps
- Hva er krepsepest?
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Hva er en sluse?

En sluse er en innretning som gjør det mulig å heve og å senke båter og andre vanngående fartøy og objekter fra et vannivå til et annet. En sluse består av et kammer og sluseporter. I et sluseanlegg er flere sluser koblet samme.

I hver ende av en sluse er det en port. Når en båt skal oppover en elv eller kanal, seiler den inn i slusen i den nedre porten. Denne lukkes og slusen fylles med vann fra det øvre vannivået. Når slusen er fylt, åpnes den øvre porten og båten kan seile ut på den andre siden. Tilsvarende for båter på vei ned, men da vil vannet i slusen tømmes ut på den siden som er lavest før den nedre porten åpnes.
 

Brekke sluser. Foto: Norsk Skogmuseum

Bildetekst: Slusekammeret fylles og tømmes gjennom kulverter i bunnen som er tilkoblet begge nivå i elven eller kanalen. Brekke sluser. Foto: Norsk Skogmuseum