Kanaler og sluser
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Haldenkanalen
- Flommen i 2000
- Hva er en sluse?
- Engebret Soot
- Edelkreps og signalkreps
- Hva er krepsepest?
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Engebret Soot

Engebret Soot den store kanalbyggeren

Engebret Soot ble født på husmannsplassen Sot i Aurskog i 1786. Som ung arbeidet han som smed og tømmermann, men etter hvert bygde han sagbruk, dammer og fløtningsrenner overalt i Aurskog.

Engebret Soot. Kilde: Halvorsen

Bildetekst: Engebret Soot - Kanalbyggeren. Kilde: Wikipedia, Halvorsen

Trelasthandlerne i Halden så hans evner, og ga han i oppdrag å lette tømmertransporten over Otteid. Otteid er det smale eidet mellom innsjøene Stora Le og Øymarksjøen i Haldenvassdraget. I 1827 fullførte han Otteidkanalen. Anlegget førte til en sterk økning i tømmertilførselen til Halden. Engebret Soot ble ansatt som fløtningsinspektør med ansvar for hele Haldenvassdraget og bosatte seg på Østre Otteid.


I 1847-1849 bygde han Sootkanalen, Norges første sluseanlegg. Denne kanalen ble brukt til å fløte tømmer oppstrøms fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Deretter bygde han i tur og orden Krappeto, Strømfoss og Ørje sluser.
Engebret Soot døde i 1859 og slapp derfor å oppleve at flere av hans anlegg ble ødelagt av flom.