Kanaler og sluser
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Haldenkanalen
- Flommen i 2000
- Hva er en sluse?
- Engebret Soot
- Edelkreps og signalkreps
- Hva er krepsepest?
Oppgaver
Til startsiden
 
Norgeskart

Edelkreps og signalkreps

Spredning av signalkreps er den største truselen for edelkreps i Norge.

Edelkreps
Edelkreps er en tifotkreps som lever i elver, innsjøer og tjern. I Norge finnes den på Østlandet og Steinsfjorden er spesielt kjent for en god bestand av edelkreps. Arten er sårbar overfor forurensing og er avhengig av kalk til skallet sitt.
Edelkreps er rødelistet og Norge er et av få land hvor den fremdeles finnes. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på edelkrepsen. Den er en verdifull ressurs. Fangst av edelkreps foregår ved krepsing på sensommeren nattestid.

Edelkreps. Foto: Bård Løken, Norsk Skogmuseum

 Bildetekst: Ved krepsing må edelkreps som er mindre enn 9,5 cm settes ut igjen. Foto: Bård Løken, Norsk Skogmuseum.

Signalkreps
Signalkreps er en amerikansk krepseart som har blitt satt ut i Sverige. Arten viste seg å være bærer av sykdommen krepsepest. En sykdom som dreper all edelkreps, mens signalkrepsen klarer seg bedre. I dag er derfor faren for spredning av signalkreps, og med den krepsepest, den største trusselen ovenfor edelkreps i Norge.

I 2008 ble dessverre signalkreps oppdaget i Øymarksjøen i Haldenvassdraget. Herfra er det kort vei over til Sverige hvor signalkrepsen har spredt seg fra.

Signalkreps. Foto: Oddgeir Andersen, NINA

   Bildetekst: Signalkreps har to lyse flekker på forkørne. Foto: Oddgeir Anders, NINA

 

Hvordan se forskjell?
Signalkreps har litt lysere farge enn edelkreps. De voksne signalkrepsene skiller seg edelkrepsen ved at de har to lyse flekker på forklørne. I tillegg har edelkrepsen pigger på overgangen mellom hodet og ryggskjoldet, mens signalkrepsen har glatt skall.