Hvorfor blir vassdrag vernet?

Et vassdrag er et sammenhengende system av bekker, elver, innsjøer og isbreer. Vassdragsvern betyr å verne vassdrag mot kraftutbygging.

Les mer »

Elver i Norge

flom - natur - historie

Gå inn på kartet og finn din elv. God tur!