Hvorfor kalles store flommer ofte for Ofse?

Gammelofsen, Digerofsen Storofsen, Ofsen og Vesleofsen er alle navn på store flommer som har rammet Norge gjennom tidene. Men hvorfor kaller vi disse ekstremflommene for Ofse?

Les mer »

Elver i Norge

flom - natur - historie

Gå inn på kartet og finn din elv. God tur!