Norges første flomvarsel

Vinteren 1859/60 var ekstremt snørik i de vestlige delene av Østlandet. De store snømengdene gjorde at det ble stor fare for skadeflom. Drammensvassdraget og Numedalslågen var særlig utsatt da det lå store mengder tømmer i tømmerlenser. Om tømmerlensene sviktet kunne tømmeret forårsake voldsom skade.

Les mer »

Elver i Norge

flom - natur - historie

Gå inn på kartet og finn din elv. God tur!