Storflom i 1934


I 1934 var det stor vårflom på Østlandet og i de store vassdragene i Trøndelag. På Røros måtte 30 hus evakueres på grunn av raskt stigende flom. 

Les mer »

Elver i Norge

flom - natur - historie

Gå inn på kartet og finn din elv. God tur!