Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Jostedøla er en elv som renner gjennom Jostedalen i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Jostedøla renner ut i havet i Gaupnefjorden som er en del av Sognefjorden.

Jostedalsbreen er Norges største isbre. Breen er godt synlig fra Jostedalen og flere brearmer strekker seg ned mot dalen. Breen smelter om sommeren, og elva har derfor mye vann på denne årstiden. Vannføringen i Jostedøla varierer også gjennom døgnet fordi breen smelter mer på dagtid enn om natta. Temperaturen i vannet er lav. Det påvirker livet i elva.

 Foto: Peter John Acklam, Wikipedia

Nigardsbreen er en av brearmene til Jostedalsbreen. Sjøen foran breen har blågrønn farge.

Om sommeren er fargen på vannet i Jostedøla grønt. Fargen skyldes små sandkorn i vannet som brytes av sollyset. Sandkornene fraktes med vannet fra breen, og setter farge på både elva og fjorden.

Naturen i Jostedalen er vill og vakker. Isbreene og det frodig landskapet gjør Jostedalen til et godt besøkt turistmål. Folk fra hele verden finner veien hit. Jostedalsbreen nasjonalpark og Breheimen nasjonalpark omkranser Jostedøla. På denne måten er naturen tatt vare på i lang tid framover.