Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Når kommer flommene?

Snøsmelteflommer om våren. Regnflommer på høsten. De største flommene i Jostedøla kommer ofte om sommeren. Hvorfor er det slik?

Gjennom hele vinteren blir all nedbør i områdene rundt Jostedøla liggende som snø. Det renner lite vann i Jostedøla og elva er islagt. På våren blir det liv i elva igjen. Snøen smelter og renner ut i Jostedøla.

Jostedøla har Jostedalsbreen som nærmeste nabo. Breen smelter om sommeren. Når vinterens snø er borte er det breen som sørger for at elva har mye vann. Er det godvær med varme er smeltingen fra breen ekstra stor. Smeltingen er på sitt største sent på sommeren. Hvis det samtidig kommer regnvær kan det blir storflom. De største flommene i Jostedøla har kommet i august.

Foto: NVE

Jostedøla renner livlig hele sommeren. Smeltevann fra breer og isfonner sørger for det.

Ut over høsten blir det kaldere igjen. Smeltingen fra breen blir mindre og stopper til slutt opp. På høsten kan man likevel oppleve regnflommer.

Foto: Breheimsenteret

Regnflom i Jostedøla om høsten. Veien er oversvømmet.

Som sagt påvirkes vannmengdene i Jostedøla av isbreen. Om sommeren er det også store variasjoner i vannmengdene gjennom et døgn. Det er mest vann på ettermiddagen. Da har sola varmet hele dagen og sørget for at breen smelter. Det er minst vann tidlig på morgenen fordi smeltingen er mindre om natta. Er du på tur og må krysse en elv eller bekk fra en bre er det lettest å gjøre det tidlig på dagen.