Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Stein, grus og sand

Rennende vann frakter med seg sand og grus. Under flom har elva kraft nok til å flytte store steiner.

Jostedøla frakter med seg store mengder stein og grus, sand, silt og leire. Målinger viser at over 70 000 tonn flyttes hvert eneste år! Det er Jostedalsbreen som skaffer det meste at dette materiale. Breen bruker sin tyngde og kraft til å skure fjellet slik at steiner og sandkorn løsner.

Elva har to måter å frakte materiale på. Små partikler svever i vannet. De holder seg svevende så lenge vannet er i bevegelse. Når farten på vannet blir mindre så faller de til bunns i elva. Jostedøla har en blågrønn farge om sommeren. Dette er typisk for breelver. Fargen skyldes de små svevende partiklene som speiler seg i sollyset.

Foto: Erling Bjørnetun, Luster kommune

Jostedøla har en blågrønn farge om sommeren.

Når elva renner rolig i et flatt landskap kan den lage sandbanker av sand, grus og stein. Når det er lite vann i elva ligger sandbankene i ro. Under flom og sterk strøm flyttes materialet videre nedover. Elva graver i yttersving og legger igjen sand og grus i innersving. På denne måte endres elveløpet fra år til år. Etter store flommer kan elva ta helt nye veier gjennom sandbankene.

Foto: Per Einar Fauli,, NVE

Jostedøla frakter mye sand. Sanden blir liggende langs elva, og fraktes videre ved neste flom.

Grus og større steiner beveger seg langs bunnen. Under flom kan man høre buldring når store steiner velter seg nedover elva. Når farten på vannet blir mindre blir det for tungt for elva å ta med steinene videre. Da legger elva igjen det den har med seg. Etter en flom kan man virkelig se hvor store steiner elva klarer å flytte på!

Foto: NVE

Flommen i Jostedalen 1979 viste store krefter. Elva fant nye veier og la igjen store steiner.