Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Jostedølas delta

Når ei elv renner ut i stillestående vann legger den igjen sand og grus. Det bygges opp et delta.

Bildet under viser Jostedølas møte med Lustrafjorden - en av Sognefjordens fjordarmer. Elva har med seg stein, grus og sand. Dette blir liggende igjen når elva møter havet og farten i vannet blir mindre. Stein og grus ligger nærmest land. Finere materiale som sand ligger litt lengre ut. På denne måten bygges det opp et delta.

Foto: NVE

Jostedølas delta og kommunesenteret Gaupne.

Under flom er farten i vannet ekstra stor. Jo høyere hastighet desto større steiner klarer elva å frakte. Hvis man undersøker hvordan et delta er bygd opp, kan man lese flomhistorie fra mange hundre år tilbake i tid.

Et delta er bygget opp over flere år. Elva Jostedøla har gravd seg ned i deltaet og laget et elveløp. Under flom finner elva ofte nye veier i deltaet. Elvene i delta endrer seg fra år til år.

Jostedøla frakter med seg ekstra mye sand og slam fordi den er en breelv. Isbreen skurer og sliper fjellet. Når breen smelter om sommeren tar vannet med seg løse steiner og sand nedover Jostedalen. Til slutt blir det liggende igjen i Jostedølas delta.

 Foto: NVE

Vannet fra breen har med seg sand og slam. Isbreen kan sammenlignes med et sandpapir som skurer og sliper fjellet.