Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Ørret eller laks?

Jostedøla er for kald for laksen. Men sjøørreten trives i de friske vannmassene!

Jostedøla er en breelv hvor vannet kommer fra bre- og høyfjellsområder. Derfor er vanntemperaturen i Jøstedøla lav.

Både laksen og sjøørreten vender tilbake til sin barndomselv for å gyte etter å ha levd noen år i havet. Når yngelen kommer opp av grusen starter vekstsesongen. Forsøk viser at ørretyngelen trenger en vanntemperatur på 4 grader eller mer for å ta til seg næring slik at den vokser. Lakseyngelen derimot trenger en temperatur på rundt 8 grader.

Når yngelen kommer opp av grusen i Jostedøla i juni er temperaturen rundt 6-7 grader. Ved denne temperaturen kan man vente god overlevelse for ørretyngelen. Forskning viser også at sjøørreten vokser overraskende godt selv under lave temperaturer. Det kan tyde på at ørreten i Jostedøla har en vekst som er spesielt tilpasset den lave temperaturen.

Foto: O.T. Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Som liten oppholder ørreten seg langs bunnen i elva. Steinene gir fine gjemmesteder. Bildet er tatt i akvariet på Norsk Skogmuseum.

For lakseyngelen viser resultater av forskning at den lave temperaturen hindrer lakseyngelen i å ta opp næring. Det betyr at vekstforhold og overlevelse for laksen er svært dårlig. Dette er årsaken til at det finns lite laks i Jøstedøla.

Sjøørreten er stor nok til å vandre ut i saltvann når den er 3-4 år. Sjøørreten i Jostedøla vandrer senere ut i havet sammenlignet med sjøørret i elver uten kaldt brevann.

 

Kilde: 

Bjørn T. Barlaup m.fl, Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2005, Rapport nr. 138, Unifob.