Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ørret eller laks?
- Når kommer flommene?
- Fugleværelset
- Stein, grus og sand
- Jostedølas delta
- Varmere klima
Oppgaver
Til startsiden


norgeskart

Varmere klima

Bergsetbreen er en av brearmene som strekker seg ned mot Jostedalen. De siste årene har breen blitt mindre.

En isbre er alltid i forandring. I noen perioder vokser breen. I andre perioder blir den mindre. Det er klimaet – eller været gjennom flere år – som bestemmer det. Breen er i balanse når det smelter like mye snø og is om sommeren som vinteren gir i form av snø.

Klima er i stadig endring. Det kan man også se på breene. Perioden fra år 1550 til 1850 har fått navnet den lille istiden. Brearmene vokste både fordi somrene var kaldere og fordi vintrene var mer snørike. Brearmene brøytet seg fram og ødela åker og eng. Til og med gårder ble ødelagt av ismassene. Så ble det varmere, og brearmene smeltet tilbake.

Foto: J. Rekstad, NVE

Bergsetbreen i 1899. Under den lille istiden gikk brearmen lenger fram i dalen.


Bildene under viser at Bergsetbreen har blitt mindre de siste årene. Det er to grunner til at breen har trukket seg tilbake: mindre snø om vinteren og mer smelting om sommeren. Både i 2002, 2003 og 2006 var sommerene rekordvarme. Det førte til uvanlig mye smelting på breen.

 

 Bergsetbreen 1996-2008:

Foto: Stefan Winkler, NVE

 Bergsetbreen i 1996. 

 

Foto: Stefan Winkler, NVE

 Bergsetbreen i 2003.

 

Foto: Stefan Winkler, NVE

 Bergsetbreen i 2005.

 

Foto: Stefan Winkler, NVE

  Bergsetbreen i 2008.

Forskerne mener at hele Jostedalsbreen var borte for ca 8000 år siden. Klima var varmere enn i dag, og varmekjære løvtrær vokste der det i dag er bjørkeskog. Så ble klima kaldere og breen vokste fram. Det tok flere tusen år før breen ble så stor som den er i dag.

 

Kilde:

Per Einar Faugli m.fl, Jostedalen. Natur – vannkraft, 1991.

www.nve.no/bre