• Utsikt utover Nidelva. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Sportsfiske etter laks har lange tradisjoner i Nidelva. Foto: TOFA privat

 • Laksefiske i Nidelva kan by på god fangst. Foto: TOFA privat

 • Kay med en 10,4 kg tung laks tatt på mark i 2012. Foto: TOFA privat

 • Rose spirea som blomstrer ved elvekanten. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Blomsterliv i nærheten av elva. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Oteren har fast tilhold langs elva. Foto: OT Ljostad, NSM

 • Området ved Leirfossen er et populært fiskested. Foto: TOFA privat

 • Aleksander med en 3,4 kg laks tatt på sluk ved Leirfossen. Foto: TOFA privat

 • Sjøørret tatt ved Leirfossen i 2011. Foto: TOFA privat

 • Nidelva med gode fiskeplasser og brygger. Foto: TOFA privat

 • Langs Nidelva er det fine turstier. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • En av de mange bruene som krysser elva. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Mange fugler har tilhold ved Nidelva. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Stokkender som kommer for å få mat. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Ungfugl av krykkje som tilhører familien måkefugler. Foto: Ingvild Herberg, NSM

 • Nidelva byr på mange fine turmuligheter. Foto: Monica Selnes, Visit Trondheim

 • Nidarosdomen ligger like i nærheten av elva. Foto: Morten Dreier