Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Store dramatiske leirras
- Bruene
- Nidarosdomen
- Nidelva som energikilde
- Kvikkleire
- Sikring mot ras og flom
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Dette er Nidelva der den slynger seg gjennom Trondheim på vei ut mot havet. Nidelva er ei 30 km lang elv i Sør-Trøndelag. Elva renner fra Selbusjøen, gjennom Klæbu og Trondheim sentrum før den munner ut i Trondheimsfjorden. Nidelva tilhører Nea-vassdraget.

Nidelva har betydd mye for utviklingen av Trondheim by og har en spennende historie å fortelle. Elva og fjorden ble brukt som ferdselsvei og ved utløpet dannet elva en naturlig havn. Gjennom 1000 år har elva betydd mye for både handel, industri og bosetting. Ved de fleste fossene ble det bygd kvernhus hvor bøndene kunne malte sitt korn. Store mengder tømmer ble hentet ut fra skogene helt oppe i Tydalen og fløtet fram på vassdraget til tømmerhandlerne og sagbrukene i Trondheim.

Elva har også vært spesielt utsatt for ras og flom. Byen Trondheim ligger på gammel sjøbunn og mange steder langs elva er derfor faren for leirras stor. Befolkningen i Trondheim har prøvd å sikre områdene langs elva mot ras ved å bygge murer og andre sikringstiltak langs elvekanten.

På sin ferd fra Selbusjøen og ut i havet passerer vannet fra Nidelva gjennom flere kraftverk. For hver gang vannet går i gjennom turbinene i et kraftverk skapes det kraft. Behovet for mer kraft i Trondheim gjorde at et nytt og moderne kraftverk ved Leirfossene ble åpnet i 2008.

Nidelva regnes som en av de beste lakse- og innlandsfiskeelver i landet. Laksen går opp til fossen Nedre Leirfoss. Sørover fra Nedre Leirfoss er det et godt ørretfiske. Langs Nidelva er det mye idyllisk og fin natur, og mange muligheter for friluftsliv og fiske.