Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Store dramatiske leirras
- Bruene
- Nidarosdomen
- Nidelva som energikilde
- Kvikkleire
- Sikring mot ras og flom
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Nidarosdomen

Olav den Helliges gravkirke

Nidarosdomen i Trondheim er et kjent landemerke og viktig besøksmål. Denne kirke er Nidaros domkirke og er Olav den Helliges gravkirke. Nidarosdomen har en spennende historie å fortelle. Den har blitt utsatt for en rekke store branner og restaureringer. Kirken er bygget etappevis over en lang periode, fra ca. år 1070 til ca. år 1300.

Nidarosdomen er bygget over det antatt første midlertidige gravstedet for Olav Haraldsson, som ble drept i slaget ved Stiklestad i 1030. Han ble først lagt i sandmel ved Nidelven, trolig der koret i Nidarosdomen er i dag. Han ble senere flyttet, for så å bli flyttet tilbake til et kapell som ble bygd på gravstedet. Dette kapellet ble i ca. 1070 erstattet av en Kristkirke som senere ble til Nidarosdomen. Olav Haraldsson ble etter sin død slått til helgen og gitt navnet Olav den Hellige. På grunn av Olavs helgenstatus ble Nidarosdomen et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa.

Nidarosdomen er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke i tillegg til å være Norges Nasjonalhelligdom og Norges kroningskirke. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet til konge av Norge. Senere er Nidarosdomen blitt benyttet som signingskirke av regenten. 

 

Nidarosdomen. Fotograf: Eikern