Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Store dramatiske leirras
- Bruene
- Nidarosdomen
- Nidelva som energikilde
- Kvikkleire
- Sikring mot ras og flom
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Nidelva som energikilde

Munker og geistlige var de første som tok fossene i elva i bruk. Allerede fra begynnelsen av 1600-tallet forsøkte flere fremstående menn i landsdelen å skaffe seg rettigheter til sagbruksdrift i Leirfossene. Utover 1800 tallet fikk elva større verdi som kraftkilde for industrien. I 1832 ble Leren kromfabrikk opprettet ved Leirfossene.

Nidelva har en viktig funksjon når det gjelder produksjon av strøm. På sin ferd fra Selbusjøen og ut i havet passerer vannet fra Nidelva gjennom flere kraftverk. For hver gang vannet går i gjennom turbinene i et kraftverk skapes det kraft. Både Øvre og Nedre Leirfoss kraftverk er gamle og utslitte. Behovet for mer kraft i Trondheim gjorde at et nytt og moderne kraftverk ved Leirfossene ble åpnet i 2008. Dette kraftverket er bygd i fjellet og skal, ved bruk av ny teknologi, produsere mer kraft enn de to gamle kraftverkene til sammen. 

Nye Leirfossene kraftverk. Foto: Ingvild Herberg, NSM

Nye Leirfossene kraftverk er bygd i fjellet. Foto: Ingvild Herberg, NSM


 Nedre Leirfoss Kraftverk. Fotograf ukjent.