Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Store dramatiske leirras
- Bruene
- Nidarosdomen
- Nidelva som energikilde
- Kvikkleire
- Sikring mot ras og flom
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Sikring mot ras og flom

Nidelva har vært utsatt for ras og flom opp gjennom tiden. Mennesker har prøvd å sikre vassdraget mot slike hendelser. Langs elva finner vi rester etter disse gamle sikringene.

Gamle pælesikringer
Tidlig på 1700-tallet truet elva med å ta snarvegen ut fjorden ved Arildsløkken. For å hindre at dette skulle skje ble det i 1729 slått ned pæler langs elvekanten som sikring. Arbeidet ble ledet av kapteinløytnant Gedde, farfar til den første kanaldirektør.
I dag finner vi igjen spor etter disse sikringene i form av flere rekker med påler i elvekanten. Disse pålerekkene er fremdeles med på å hindre graving fra vannet langs elvekanten.

Rester etter pælesikringen langs Nidelva. Foto: Einar Sæterbø.

Hølen i elva
Langs Nidelva og områdene rundt finnes flere områder med kvikkleire. I 2002 ble en 12 meter dyp høl eller grop i bunnen av elva oppdaget. Det ble gjort undersøkelser av hølen og funnet ustabil leire i området. Et ras i gropa kunne utvikle seg innover mot Nidarosdomen. For å sikre området ble hølen fylt med stein.

Den store hølen i Nidelva ved Gamle Bybro fylles med stein i 2004. Foto: NVE

Murene
Ved Bakklandet i Trondheim ligger det områder med høy risiko for leirras. Her fantes gamle murer langs elvebredden som skulle beskyttet områdene innenfor. Mange av murene var ødelagt av all gravingen fra vannet i elva. Folk som bodde i området begynte å bli bekymret.
For å sikre området mot leirras ble nye støttemurer bygd utenpå de gamle. De nye murene ble lagt på en såle av sprengstein. Innenfor murene ble det lagt duk for å hindre at finstoffene blir vasket bort.


Murene som sikrer elvekanten. Foto: Ingvild Herberg, NSM