Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ismarfossen
- Bygda Dagali
- Hvittingfoss
- Nore I og Nore II
- Rafting i Dagalifallene
- Storflaumen i 1860
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Numedalslågen er med sine 359 km en av Norges lengste elver. Elva har sitt utspring på Hardangervidda og renner derfra gjennom Sæterdalen til Dagali og videre nedover Numedal til Kongsberg og gjennom Lågendalen ned til Larvik, hvor elva munner ut i sjøen.

Foto: Michael Haferkamp, Wikipedia

Hardangervidda i vakre høstfarger.

Strekningen fra sjøen og opp til Hvittingfoss er lakse- og sjøørretførende. Hvert år søker tusenvis av laks oppover Lågen, til sitt fødested, for å bringe stammen videre. Dette er en farlig ferd da laksen er attraktiv for ivrige sportsfiskere og andre fiskere. Numedalslågen er en av Norges beste lakseelver.

Foto: Jan Grønseth

Laks som prøver seg opp Kjærrafossen.

Elva ble tidligere brukt til tømmerfløting. Tømmerfløting er et yrke med lange tradisjoner, og har vært drevet i Numedalslågen i mange hundre år. I1979 kom de siste stokkene flytende nedover elva.

Megnden vann som renner nedover Lågen varierer sterkt. Med mye vann om våren og høsten og med lite vann om sommeren og vinteren. Langs Lågen finner vi mange kraftstasjoner. Ved byggingen av kraftstasjonene var det behov for å regulere vannet bedre. Vannet lagres/magasineres i Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden og Sønstevatn. Det første kraftanlegget i Numedalslågen var Kongsberg Elektricitetsverk i 1896. Senere ble mange andre fossefall bygd ut.

Sommeren 2007 var det storflom i Numedalslågen. Flommen førte til relativt store ødeleggelser langs vassdraget. Vannføringen var rundt 5 meter eller høyere enn vanlig i juli.

Foto: Bjørn Johnsen, Buskerud Fylkesfotoarkiv

 Lågen som går flomstor gjennom Kongsberg i juli 2007.