Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ismarfossen
- Bygda Dagali
- Hvittingfoss
- Nore I og Nore II
- Rafting i Dagalifallene
- Storflaumen i 1860
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Bygda Dagali

Øverst oppe langs med Lågen finner vi bygda Dagali. Her har folk levd og virket i lange tider på tross av harde vilkår. Her er korte somre og lange vintre. Kaldt luft fra vidda følger Lågen, og om våren er bjørkene langs elva enda svarte, mens de oppe i lia er grønne og frodige. Hit kommer våren ofte tre uker senere enn i nabobygda Uvdal.

Dagali er skrivemåten, men utalen er døgølin og folket blir kalt døglinga. Selv om Lågen renner gjennom bygda ble Dagali en utkant. Spesielt i gamle dager da veiene gikk andre steder. Øvrigheten kom sjelden hit opp og mange slapp å betale skatt. Trolig har det bodd folk på gårdene lenge før Svartedauden. Bygda ble liggende øde etter pesten og gårdene ble kalt ødegarder. Det gikk lang tid før folketallet tok seg opp og disse gårdene på nytt ble tatt i bruk. 
 

Foto: Jan Grønseth

Bildet viser Bygda Dagali tidlig i juni rett før lauvet har kommet frem.

 

Kilde:

Livet langs Numedalslågen. Villmarksfoto/Bokprosjekt Lågen 2001.