Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Ismarfossen
- Bygda Dagali
- Hvittingfoss
- Nore I og Nore II
- Rafting i Dagalifallene
- Storflaumen i 1860
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Storflaumen i 1860

I Numedal strømmet regnet ned i seks uker dette året, fra først i mai til midt i juni. I tillegg var våren mild og snøsmeltingen i fjellet skjedde raskt. Det ble flom i midten av juni. For folk som bodde langs elva kom en tid med mange farer og mye dramatikk.

 

Brua i Numedal ble tatt av flommen. Det gikk mange flomskred som tok stuer, ødela åkre og drepte husdyr. En steinblokk startet et stort jordskred som krevde fire menneskeliv på gården Sandnesjordet. Da raset møtte Norefjorden skapte det store bølger som slo over den nye hovedveien som var under bygging. Flere mennesker ble tatt av bølgene, men de klarte å redde seg, så ingen menneskeliv gikk tapt da.


En av de største årsakene til skade under flom på 1800-tallet var tømmer som lå i elva og ventet på å bli fløtet. Tømmeret ble holdt på plass av tømmerlenser eller fløtningshengsler. I Numedal ble alt som kom drivende med elva fanget opp av slike lenser. Det kom tømmer, hele trær med rot og topp, døde husdyr og til og med sommerfjøs og alt ble samlet opp. Det var stor spenning om hvordan dette skulle gå. Mange mennesker hadde samlet seg den natten det gikk galt. En morgentime 17.juni røk hengslet, og alt som hadde samlet seg drev med flommen nedover Numedalslågen. Tømmer i fri drift skapte ødeleggelser. Brua i Kongberg ble knust og dermed ble øst- og vestsiden av byen skilt av Numedalsågen.

 

Tømmerlensene samlet tømmer og alt mulig annet som elva førte med seg. Illustrasjon: L.C. Myhre/Norsk Skogmuseum

 

 

Kilde: Lars A. Roald, 2013: Flom i Norge