Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Oter
- Flomsonekart
- Bekkerøye
- Eventyrslottet
- Vatnedalsvatn
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flomsonekart

Ved tettstedet Mosby ved Otra er det laget et flomsonekart. Her kan du lese om hva kartet forteller oss.

Mosby ligger langs Otra litt nord for Kristiansand. Ved Mosby er det laget et flomsonekart. Kartet viser hvilke områder som oversvømmes ved flom. Kartet forteller også hvor ofte man kan regne med at oversvømmelser skjer.

Foto: Anders Martinsen, Agder Energi

Flyfoto over Mosby og Otra. Ved flom er området utsatt for oversvømmelse.


Flomsonekartet for Mosby viser at noen områder og bygninger får problemer med flomvannet allerede ved en 10-års flom i Otra. En 10-års flom skjer i gjennomsnitt hvert 10-ende år. Det er en ganske ”liten” flom, men til gjengjeld kommer den ”ofte”. Flomsonekartet viser også hva som skjer langs Otra ved større flommer. Når Otra har en 100-årsflom viser flomsonekartet at mange bygninger og veier oversvømmes. I tillegg er det mange hus som får vann i kjelleren. En 100-års flom skjer i gjennomsnitt bare en gang i løpet av 100 år. Det er altså en ”stor”, men ”sjelden” flom. På bildet under ser du hvordan et flomsonekart ser ut.

Flomsonekart for Mosby
Flomsonekart for Mosby ved Otra. Mørkeblå felt viser elveløpet til Otra og sideelver. De lyseblå områdene oversvømmes ved en 100-års flom. Orange hus oversvømmes, mens de gule husene får vann i kjelleren.


Hva kan man bruke flomsonekartet til? Kartene er et nyttig hjelpemiddel når man skal finne ut hvilke områder som er egnet til å bygge på. For mange er det en drøm å bo nærme elva, men hvor nært kan man bo uten at huset skades av flommen? Flomsonekartene kan og være til hjelp i en flomsituasjon for å få oversikt over hvem som rammes av flommen.
 

Flomsonekartet for Mosby er bare et av mange flomsonekart. Norges vassdrags- og energidirektorat har laget flomsonekart for elvestrekninger over hele landet der man venter store skader ved flom. Bor du i nærheten av en elv og vil sjekke om stedet du bor er utsatt for oversvømmelse? Da kan du gå til www.nve.no og klikk deg videre til ditt fylke.

 


Kilde:

Flomsonekart. Delprosjekt Mosby, NVE rapport 12-2005