Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Oter
- Flomsonekart
- Bekkerøye
- Eventyrslottet
- Vatnedalsvatn
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Eventyrslottet

Longerak kraftverk kalles også eventyrslottet i skogen. Kraftverket ligger ved Byglandsfjorden der sideelva Longeraksåni kommer ned i Setesdalen.

Longerak kraftverket ble bygget i 1915 for å skaffe strøm til Landeskogen Tuberkulosesanatorium. Dette var en tid da strøm til folk flest hadde liten utbredelse - spesielt i områder som Bygland. Det var vanskelig å overføre strømmen over lange avstander. Men strøm til sykehusdrift var viktig. Derfor ble flere sykehus bygget i nærheten av elver som kunne gi strøm. Kraftproduksjonen på Longerak kraftverk gikk både til Landeskogen og til hus og gårder i området.

Foto: Marit Astrup, Norsk Skogmuseum

Idag er lys en selvfølge i alle hjem. Slik var det ikke for 100 år siden!


Landeskogen var et av flere sykehus som behandlet den smittsomme og dødelig lungesykdommen tuberkulose. Et opphold på sanatorium kunne helbrede en pasient fra sykdommen. Det var viktig å være i frisk luft og landlige omgivelser, spise næringsrik mat, ha mye ro og trene forsiktig. Sanatoriene hadde sin storhetstid før anitibiotika ble oppfunnet.


Longerak kraftstasjon kalles også eventyrslottet i skogen. Det er en god beskrivelse av det inntrykket man får når man kjører opp veien fra Byglandsfjorden og kommer fram til kraftverket ”midt i skogen”. Kraftstasjonen er tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Biong. Han har også tegnet Kongsseteren i Oslo. Utvendig er kraftstasjonen laget i naturstein, og minner litt om et middelalderslott.

Foto: Cathrine Andresen, Agder Energi

Eventyrslottet i skogen. Kraftverket er et flottere byggverk enn selve Landeskogen sanatorium.

 

Kilde:
Kulturminner i norsk kraftproduksjon, NVE 2006
www.wikipedia.no